Zakład Produkcyjno-Handlowy
Medal - Jadwiga Cepuch
medal.kroscienko.pl

HomeHome
Warto Wiedzieć
OfertaOferta
MaterialyMaterialy
MaterialyLinki

Rodzaje umundurowania

Ubiór wyjściowy

Ubiór wyjściowy
– z baretkami

Nosi się podczas:

  • Uczestniczenia w posiedzeniach władz statutowych OSP i oddziałów ZOSP RP
  • Występowania w charakterze przedstawiciela OSP lub oddziału ZOSP RP na oficjalnych spotkaniach i imprezach.
Ubiór galowy
Ubiór galowy (baretki)

Ubiór galowy
– ze sznurem galowym, orderami, odznaczeniami, i odznakami

Nosi się podczas:

  • Świąt państwowych i w Dniu Strażaka, w tym również podczas świeckich spotkań, oraz uroczystości religijnych organizowanych z tej okazji,
  • Uroczystości wręczania sztandarów, orderów, odznaczeń, medali i odznak, otwarcia strażnic, oraz innych uroczystości o ważnym i doniosłym znaczeniu,
  • Uroczystości składania wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza, grobach poległych i zmarłych, oraz pod pomnikami i tablicami pamiątkowymi.

Zamiast wszystkich odznaczeń można nosić łącznie z baretkami na lewej stronie piersi jedną pełną najwyższą odznakę orderu lub odznaczenia. W tym przypadku odznaczenie nosi się na wysokości pierwszej baretki, przy­krywając ją do połowy.

Osoba której mają zostać wręczone odznaki orderu lub odznaczenia, powinna podczas tej uroczystości nosić pełne odznaki posiadanych orderów i odznaczeń a przynajmniej najwyż­szego z nich.

Ubiór galowy kobiecy (baretki)

Ubiór galowy
– ze sznurem galowym i baretkami

Nosi się podczas:

  • Uroczystych przedstawień w teatrach, salach koncertowych itp., gdy występuje się w charakterze przedstawiciela OSP lub oddziału ZOSP RP a dla pozostałych uczestników przyjęty jest strój wieczorowy,
  • Innych ważnych uroczystości na polecenie prezesa (naczelnika) OSP lub prezesa właściwego zarządu oddziału ZOSP RP.
Ubiór letni kobiecy

Ubiór letni

Nosi się podczas:

  • Występowania w okresie letnim w charakterze przedstawiciela OSP lub oddziału ZOSP RP w spotkaniach i imprezach n.p. zawodach sportowo-pożarniczych, oraz okolicznościach, gdy nie obowiązuje umundurowanie wyjściowe lub galowe,
  • Odbywania w okresie letnim koncertów – członkowie orkiestr OSP,
  • Uczestniczenia w okresie letnim w posiedzeniach władz statutowych OSP i oddziałów ZOSP RP.

© 2006-2012 Medal | Ostatnia aktualizacja: 22.11.2012